چرخیدن – نوبت بازار تاریخی دختران اصفهان

چرخیدن – نوبت: بازار تاریخی دختران اصفهان مرمت سردر ورودی کاروانسرای تاریخی بازار نایین

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی روحانی به جای برگزاری رفراندوم از دیگر ظرفیت‌های معطل‌مانده قانون اساسی استفاده کند / کیانوش راد

کیانوش راد با اشاره به پیشنهاد رئیس‌جمهوری جهت برگزاری همه‌پرسی گفت: روحانی به جای برگزار رفراندوم از ظرفیت‌های معطل‌مانده دیگر قانون اساسی استفاده کند

روحانی به جای برگزاری رفراندوم از دیگر ظرفیت‌های معطل‌مانده قانون اساسی استفاده کند / کیانوش راد

کیانوش راد: روحانی به جای برگزاری رفراندوم از دیگر ظرفیت های معطل مانده قانون اساسی استفاده کند

عبارات مهم : قانون

کیانوش راد با اشاره به پیشنهاد مدیر جمهوری جهت برگزاری همه پرسی گفت: روحانی به جای برگزار رفراندوم از ظرفیت های معطل مانده دیگر قانون اساسی استفاده کند

محمد کیانوش راد، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت مخالف پیشنهاد مدیر جمهوری جهت برگزاری رفراندوم است و می گوید حسن روحانی به جای برگزاری همه پرسی از اختیارات دیگر قانون اساسی که به مدیر جمهوری تفویض شده است است بهره گیرد؛ تذکر مدیر جمهوری به قوا و نهادهای متفاوت به عنوان مسئول حسن اجرای قانون اساسی ظرفیتی است که کیانوش راد تأکید دارد حسن روحانی از آن استفاده کند.

روحانی به جای برگزاری رفراندوم از دیگر ظرفیت‌های معطل‌مانده قانون اساسی استفاده کند / کیانوش راد

کیانوش راد در گفت وگو با اعتمادآنلاین گفت: «اگرچه در اصل ۵۹ قانون اساسی آینده نگری شده است که در موارد خاصی امکان قانون گذاری از طریق رجوع به آرای مستقیم مردم انجام پذیرد ولی باید توجه داشت که اولاً این مساله ای نیست که بتوان مکرراً از آن بهره گرفت بلکه در شرایط خاصی است که تاکنون نیز تجربه چنین مصوبه ای را در مجلس نداشتیم.»

کیانوش راد یادآور شد: «ضمن اینکه باید توجه داشت اصولاً استفاده از مفهوم دوسوم آرا بر اساس اصل دیگری است که در بازبینی قانون اساسی از بین بردن شذ. ماده ای که در قانون اساسی اول جمهوری اسلامی وجود داشت و در بازبینی از بین بردن شد امکان پیشنهاد نمایندگان در صورت تصویب دوسوم آرا جهت تقاضای بازبینی در قانون اساسی بود. به نظر می آید در بازبینی قانون اساسی ماده پیشنهادی در ارتباط با قانون اساسی تعمداً از بین بردن شد ولی ماده ۵۹ همچنان به جای خود باقی ماند.»

کیانوش راد با اشاره به پیشنهاد رئیس‌جمهوری جهت برگزاری همه‌پرسی گفت: روحانی به جای برگزار رفراندوم از ظرفیت‌های معطل‌مانده دیگر قانون اساسی استفاده کند

او تصریح کرد: «گرچه چنین مهم در قانون است و در مجموع مطرح شدن رفراندوم به وسیله آقای روحانی را انتظاری غیرقانونی نمی بینم ولی این پیشنهاد را باید در شرایط فعلی پیشنهادی نابهنگام، ناکارآمد و نسنجیده تلقی کرد.»

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان اینکه «طرح مبهم و کلی رفراندوم آن هم در حد اصل ۵۹ که دقیقاً چارچوب های آن را می دانیم به هیچ عنوان راه حلی جهت برطرف بحران های فزاینده کشور نیست» اظهار کرد: «چنین طرحی زیاد ایجاد گفتگوی بی نتیجه در میان فعالان سیاسی خواهد بود. این مساله هنگامی زیاد روشن خواهد شد که روحانی باید از ظرفیت های دولت و قوه مجریه جهت حل پرسشها سخن بگوید نه از طرح پیشنهادی جهت قوه دیگر؛ آن هم هنگامی که اکثریت مجلس در دست جناح اصلاحات یا جناح طرفدار دولت نیست.»

کیانوش راد تأکید کرد: «آقای روحانی باید از اصل دیگری که در قانون اساسی به صراحت علاوه بر مسئولیت قوه مجریه به مدیر جمهور یعنی استفاده از شأن محافظت و اجرای قانون اساسی در بسیاری از موارد استفاده کند و با تذکر به موقع، صریح و آشکار به قوه مقننه، سپاه پاسداران یا حتی شورای نگهبان در برگرداندن آنها به قانون اساسی اصرار کند.»

روحانی به جای برگزاری رفراندوم از دیگر ظرفیت‌های معطل‌مانده قانون اساسی استفاده کند / کیانوش راد

او تصریح کرد: «اگرچه شاید طرح تذکر از سوی مدیر جمهور به قوای دیگر در ابتدای امر ناکافی ارزیابی شود ولی بدون تردید به عنوان رویه حقوقی و مساله ای مورد بحث حقوقدانان با پوشش حمایتی قانونی مدیر جمهوری قرار خواهد گرفت.»

کیانوش راد افزود: «گرچه نمی توان منکر شد که مباحث اساسی وجود دارد که می بایست به وسیله مجلس به عنوان قانون گذار مرتفع شود ولی سؤال اساسی آن است که اگر مجلس می تواند جهت مراجعه به آرای عمومی از ظرفیت دوسوم رأی نمایندگان استفاده کند آیا از ترکیب طرح هایی که نیاز به دوسوم نیز ندارد و با رأی کمتر نمایندگان تصویب می شود، کوتاهی صورت می گیرد! اگر از مجلس چنین انتظاری وجود دارد که جهت برطرف بعضی از اختلافات از مکانیزم رفراندوم استفاده کند به طریق اولی می توان این انتظار را داشت که در برطرف موانع قانونی در بعضی از موارد دم دستی استفاده مورد نیاز را از اختیارات خودش داشته باشد.»

کیانوش راد با اشاره به پیشنهاد رئیس‌جمهوری جهت برگزاری همه‌پرسی گفت: روحانی به جای برگزار رفراندوم از ظرفیت‌های معطل‌مانده دیگر قانون اساسی استفاده کند

او با یادآوری اینکه «چنین طرحی در مجلس ششم نیز که اصلاح طلبان از اعتبار عمومی گسترده تری برخوردار و همچنین در مجلس از آرای منسجم تری بهره مند بودند، مطرح شد» گفت: «اما به دلایل وقت سنجی و همچنین به علت بعضی از اشتباهات حقوقی که می تواند مجدداً مطرح شود متوقف شد.»

این فعال سیاسی اصلاح طلب با تأکید بر اینکه «آنچه مسئله اساسی در قانون اساسی است مساله تفویض قانونی حق تفسیر قانون اساسی به شورای نگهبان است» گفت: «شورای نگهبان با تفسیری که از قوانین متفاوت می تواند انجام دهد و این اختیار را همین قانون اساسی به این شورا داده هست، می تواند در مواردی اصول قانون اساسی را به گونه ای تفسیر کند که با روح قانون اساسی در تضاد و تناقض باشد. از جمله آن ها می توان به تفسیر اصل نظارت شورای نگهبان بر انتخابات اشاره کرد که از مهم ترین مشکلاتی است که خصوصاً از مجلس سوم بدهید سو مردم با آن مواجه و بخش عمده ای از نارضایتی های مردم و اعتراضات خفته درون جامعه به از بین بردن گسترده بسیاری از داوطلبان در انتخابات بوده است.»

روحانی به جای برگزاری رفراندوم از دیگر ظرفیت‌های معطل‌مانده قانون اساسی استفاده کند / کیانوش راد

او تأکید کرد: «استفاده از ظرفیت های معطل مانده قوه مجریه می تواند تا حدی به برطرف نارضایتی های منجر شود و جهت پاسخ به اعتراضات مردم می بایست با دادن آدرس درست جهت بسیج مردم اقدام کرد.»

واژه های کلیدی: قانون | قانونی | استفاده | استفاده | حسن روحانی | قانون اساسی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog